Текущие релизы 1С

1С:Предприятие 8 Текущий релиз 1С 8
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.3.0 3.0.67.67 от 15.01.19
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.2.0 2.0.66.67 от 28.12.18
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3 3.1.8.216 от 29.12.18
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.2.5 2.5.138.1 от 18.01.19
1С:Управление Торговлей 8 ред.11 11.4.6.188 от 28.12.18
Платформа 1C:Предприятие 8.3 8.3.13.1690 от 14.01.19
1С:Предприятие 7.7 Текущий релиз 1С 7.7
1С:Бухгалтерия 7.7 7.70.646 от 29.12.18
1С:Упрощенная система налогообложения 7.7 (УСН) 7.70.288 от 29.12.18
1С:Зарплата и Кадры 7.7 7.70.369 от 14.05.18
1С:Торговля и Склад 7.7 7.70.999 от 11.01.19
Платформа 1С:Предприятие 7.7 7.70.027 от 18.12.06
Формы отчетности за 4-й квартал 2018 от 25.12.18