Текущие релизы 1С

1С:Предприятие 8 Текущий релиз 1С 8
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.3.0 3.0.66.53 от 09.11.18
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.2.0 2.0.66.64 от 25.10.18
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3 3.1.8.155 от 08.11.18
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.2.5 2.5.134.1 от 20.09.18
1С:Управление Торговлей 8 ред.11 11.4.5.143 от 06.11.18
Платформа 1C:Предприятие 8.3 8.3.13.1513 от 25.09.18
1С:Предприятие 7.7 Текущий релиз 1С 7.7
1С:Бухгалтерия 7.7 7.70.645 от 02.10.18
1С:Упрощенная система налогообложения 7.7 (УСН) 7.70.287 от 02.10.18
1С:Зарплата и Кадры 7.7 7.70.369 от 14.05.18
1С:Торговля и Склад 7.7 7.70.997 от 20.02.18
Платформа 1С:Предприятие 7.7 7.70.027 от 18.12.06
Формы отчетности за 3-й квартал 2018 от 21.09.18